паге_баннер

ХБсАг

  • ХБсАг уређај/трака за брзи тест

    ХБсАг уређај/трака за брзи тест

    ХБсАг трака/уређај за брзи тест (пуна крв/серум/плазма) је брзи визуелни имунотест за квалитативну претпостављену детекцију ХБсАг у узорцима пуне крви, серума или плазме људи.Овај комплет је намењен да се користи као помоћ у дијагнози ХБВ инфекције.

  • ХБсАг уређај за брзи тест (пуна крв/серум/плазма)

    ХБсАг уређај за брзи тест (пуна крв/серум/плазма)

    ХБсАг трака/уређај за брзи тест је брзи визуелни имунотест за квалитативну претпостављену детекцију ХБсАг у узорцима пуне крви, серума или плазме људи.Овај комплет је намењен да се користи као помоћ у дијагнози ХБВ инфекције.